Bilim Kişileri Astrofiziğin En Eski Sorusuna Yanıt Buldu

Fizikçiler hala Newton'un 3 cisim sorununu çözmeye çalışıyorlar ve üç emsal nesnenin yahut cismin uzayda hareket ve yerçekimi maddelerine uyacak formda nasıl hareket ettiğini açıklamaya çalışıyorlar. Şimdiye kadar, Newton'un temel hareket kanunlarıyla açıklanabiliyordu. Fakat Newton, birebir yasalar Ay, Yerküre ve Güneş'e uygulandığında hareketi, matematiksel kurallarla tanımlamakta zorluk çekiyordu.

Bilim adamları artık kişisel durumlar için gerekli düzeltmeleri yaptılar ve sınırlı senaryolarda 'astrofizikteki en eski soruya' istatistiksel bir metot geliştirdiler. Araştırmacılar, 3 cisim sorunu için kesin ve eksiksiz bir tahlil bulamadıklarını belirtirken, üç cisimden iki cisme kadar olan vakaların birçoklarını kapsayan istatistiksel bir usul öne sürdüler.

Bilim kişileri metotlarında, 'kararsız, kaotik üç cisimli sistemlerde, bu cisimlerden biri ahir uzaklaştırılır ve kalan ikisi arasında kararlı bir ilgi başlar' fikrinden yola çıktılar. Araştırmaya nazaran bilim kişileri, cevaplarına rehberlik etmesi için ergodisite isimli bir mümkünlük hipotezi uyguladılar. Bu hipotez, belli bir sistemde neler olacağını hesaplamak için ortalamalar prensibini kullanıyor.

Kıymetli olan nokta, devranla ergodik süreçlerin birinci durumlarıyla çok az alakalı olması. Yeni tahlilin yaptığı şey, bilim insanlarının 3 cisim meselesinde geçmişe kalan iki cismin yeni kararlı senaryolarda nasıl davranacaklarını anlamalarını sağlıyor. Bu cins bir anlayış, astrofizikte çok değerli olabilir.

Kudüs İbrani Üniversitesi'ndeki astrofizikçi Nicholas Stone, “Birbirine yörüngelenmiş üç kara deliği ele alın. Yörüngeleri kesinlikle kararsız hale gelecek ve bunlardan biri uzaklaştıktan sonra bile diğer kara delikler arasındaki meçhul münasebet ilgi alımlı olmaya devam ediyor.” diyerek araştırmanın kıymetine dikkat çekiyor.