PHP

3 ay önce

PHP’de mail() kullanarak Sendmail, Phpmailer ile SMTP

PHP'de Sendmail sadece tek satır kod ile mümkündür. PHP, posta göndermek için yerleşik posta işlevleri…

4 ay önce

PHP Explode()

PHP, dizeyi belirli bir dizeye böler ve bir dizi döndürür. Dize manipülasyonlarını gerçekleştirmek için anahtar…

4 ay önce

PHP Header Kullanımı ve İşlevleri

PHP başlık işlevi, istemciye ham bir HTTP başlığı göndermektir. Ham başlık, isteği ve diğer meta verileri…

4 ay önce

HTML, Yeni Satır, Metin ve Dizi yazdırmak için Echo()

PHP echo, yaygın olarak kullanılan ifadelerden biridir. PHP dili ayrıca print() işlevine sahiptir. echo ifadesinin yaptığıyla aynı…

4 ay önce

PHP Tek, İki Boyutlu, İlişkisel ve Üç Boyutlu Diziler

PHP'de dizi, sıralı bir Haritanın uygulamasıdır. Harita, anahtar değer çiftlerinin soyut bir veri türüdür. Bu…

4 ay önce

Web Geliştirme İçin PHP Tarihi Sürümleri ve Özellikleri

PHP, web geliştirme için kullanılan en popüler dildir. Popülerlik açısından tartışmasız kazanan. Modern web siteleri…